LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

Një artikull nga revista zviceriane Bauern Zeitung, ku përshkruhet Kosova si vend me potencial për zhvillimin e turizmit, iniciativat lokale e në veçanti për fshatin turistik Lura dhe punën tonë gjatë viteve të fundit në zhvillimin e turizmit rural dhe agroturizmit....