LURA AGRTOURISM

EXPLORE RURAL KOSOVO

ENJOY THE LOCAL COUSINE

WALK THROUGH OUR GARDENS

 

AKTIVITETET

NGJARJET

LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

Një artikull nga revista zviceriane Bauern Zeitung, ku përshkruhet Kosova si vend me potencial për zhvillimin e turizmit, iniciativat lokale e në veçanti për fshatin turistik Lura dhe punën tonë gjatë viteve të fundit në zhvillimin e turizmit rural dhe agroturizmit....

LOKACIONI

KONTAKTI

VILLA LURA SH.P.K

LURA AGROTURIZËM

Makresh i Epërm, Novobërdë

16000, Kosovë

+383 (0) 44 55 44 68

info@visitlura.com

A Special Thanks to Our Supporters

Beneficiary: VILLA LURA L.L.C