#kopshtiiperimeve

NGA TOKA NË PJATË

Pos bashkëpunimit me farmer, të cilën na sjellin produktet e tyre, një pjese të madhe e sigurojmë nga serrat tona. Çdo vit kultivojmë lloje të ndryshme të perimeve, të cilat më pas I përdorim të freskëta.