LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

LURA NË REVISTËN BAUERN ZEITUNG

Një artikull nga revista zviceriane Bauern Zeitung, ku përshkruhet Kosova si vend me potencial për zhvillimin e turizmit, iniciativat lokale e në veçanti për fshatin turistik Lura dhe punën tonë gjatë viteve të fundit në zhvillimin e turizmit rural dhe agroturizmit....

Thirrje për skemën e granteve | Poziv za predloge za skemu grantova

Thirrje për skemën e granteve | Poziv za predloge za skemu grantova

Thirrje për Propozime për Skemën e Granteve Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë Kjo thirrje për propozim për grante është lansuar si pjesë e projektit "Rritja e turizmit rural, rekreacionit dhe bujqësisë cilësore në Novobërdë" të...