#parkuilojrave

PËR FËMIJËT

Në oborrin tone, këndi më I veçantë është ai I fëmijëve. Kjo hapësirë I përshtatet fëmijëve të të gjithave moshave për lojë e aktivitete.