#sallekonferencash

SALLA E KONFERENCAVE

Salla jonë e konferencave ndodhet në përdhesë. Kjo sallë takimi ka dritë natyrore përmes dritareve të mëdha dhe një pamje të bukur të kopshteve tona. Është një vend ideal për seminare, sesione trajnimi, kokteje ose takime private.